6. 12. 2017 – Bratislava • 14. 12. 2017 – Banská Bystrica
23. 1. 2018 – Žilina • 13. 2. 2018 – Košice • 14. 3. 2018 – Bratislava

Ochrana osobných údajov
podľa nového zákona a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 („GDPR“)

VSTUPENKAOchrana osobných údajov
podľa nového zákona a Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) č. 2016/679 („GDPR“)

Prichádza ďalšia „revolúcia“ v oblasti ochrany osobných údajov účinná od 25. mája 2018. Naša spoločnosť sa čoskoro bude musieť riadiť novým právnym predpisom EÚ „GDPR“ a novým zákonom o ochrane osobných údajov, ktoré so sebou prinášajú nespočetný rad povinností.

Nepremeškajte jedinečnú príležitosť obohatiť svoje vedomosti o nových nariadeniach a zmenách na unikátnych PP konferenciách, nad ktorými prevzala záštitu predsedníčka Úradu na ochranu osobných údajov SR Mgr. Soňa Pötheová.

Máte sa veru na čo tešiť!

100 účastníkov

V priebehu konferencie si účastníci vypočujú viacero prednášok a môžu sa zapojiť do viacerých odborných diskusií.

4 prednášky

Lektori vám objasnia zmeny
v problematike ochrany
osobnych údajov.

4 lektori

Špičkový lektorský tím v zložení
Mgr. Irena Hudecová,
JUDr. Jakub Uhrinčať, JUDr. Pavol Szabo, JUDr. Macová Marcela, PhD.

Lektori

Konferenciu povedie lektorský tím v zložení

Program konferencie

8:30 – 9:00 hod.

Registrácia účastníkov s občerstvením

9:00 – 9:10 hod.

Otvorenie konferencie

program
9:10 hod. – 10:30 hod.

Predmet, pôsobnosť, nové pojmy, právny základ podľa GDPR a nového zákona o ochrane osobných údajov

Mgr. Irena Hudecová, zástupca Úradu na ochranu osobných údajov SR

  • Predmet a pôsobnosť nariadenia, vymedzenie hlavných pojmov so zameraním na zmeny oproti predchádzajúcej úprave
  • Zásady spracúvania osobných údajov, zákonnosť spracúvania (právne základy), spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov, súhlas dotknutej osoby a špecifické podmienky uplatniteľné pri súhlase dieťaťa

program
program
10:30 hod. – 12:00 hod.

Dohľad nad ochranou osobných údajov, práva dotknutej osoby

Mgr. Irena Hudecová, zástupca Úradu na ochranu osobných údajov SR

JUDr. Marcela Macová, PhD., DAPRO Consulting, s. r. o.

  • Práva dotknutej osoby (právo na informácie a prístup k osobným údajom, právo na opravu, právo na zabudnutie, právo na prenosnosť, profilovanie)
  • Zodpovedná osoba, poučenie oprávnenej osoby, záznamy o spracovateľských činnostiach

12:00 – 13:00 hod.

Obed formou bufetových stolov

program
13:00 hod. – 14:45 hod.

Bezpečnosť osobných údajov

Mgr. Irena Hudecová, zástupca Úradu na ochranu osobných údajov SR

  • Bezpečnosť spracúvania osobných údajov, oznámenie porušenia ochrany osobných údajov úradu a dotknutej osobe, posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov, predchádzajúca konzultácia, kódexy správania, certifikácia a akreditácia

program
program
program
14:45 hod. – 15:45 hod.

Sprostredkovateľ, prenos osobných údajov a dozor nad ochranou osobných údajov

JUDr. Jakub Uhrinčať, Advokátska kancelária GHS Legal, s. r. o.

JUDr. Pavol Szabo, Advokátska kancelária GHS Legal, s. r. o.

Mgr. Irena Hudecová, zástupca Úradu na ochranu osobných údajov SR

  • Sprostredkovateľ (práva a povinnosti, zmluva s prevádzkovateľom, zmeny v postavení oproti doterajšej úprave)
  • Prenos osobných údajov
  • Kontrola podľa nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov (práva a povinnosti kontrolovanej osoby, práva a povinnosti kontrolného orgánu) a sankcie za porušenie zákonných povinností

16:00

Ukončenie konferencie

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Vstupenku na konferenciu

si môžete zakúpiť pohodlne a rýchlo priamo
z vášho počítača alebo objednať telefonicky
na čísle 041/70 53 888

Pozor!

Cena do konca augusta 150 € s DPH
Cena od septembra 180 € s DPHKontakt

Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
tel.: 041 7053 888


Objednávanie a predaj školení
e-mail: profivzdelavanie@pp.sk
tel.: +421 41 70 53 414,
       +421 918 451 113
Služby zákazníkom, reklamácie a iné požiadavky
e-mail: sluzby@pp.sk
tel.: +421 41 70 53 600

Volať môžete v pracovné dni
od 8:00 hod do 15:30 hod.

Organizátori konferencie

konferenciu pripravujú

sponsors
sponsors
 

Odbornú záštitu nad podujatím prevzala
predsedníčka Úradu na ochranu osobných údajov SR
Mgr. Soňa Pötheová

sponsors
 

Hlavný partner podujatia

sponsors
 

Mediálni partneri

konferenciu pripravujeme s podporou nasledujúcich mediálnych partnerov

sponsors
sponsors

Miesta konania konferencie:

6. 12. 2017 – Bratislava
14. 12. 2017 – Banská Bystrica
23. 1. 2018 – Žilina
13. 2. 2018 – Košice
14. 3. 2018 – Bratislava