15. februára 2017 v hoteli Holiday Inn v Žiline

Nový zákon o odpadoch v praxi – 2017
------------------------------------------------
KONFERENCIA

VSTUPENKANový zákon o odpadoch
v praxi – 2017

Nový zákon je účinný prvý rok a nový systém, ktorý zákon zaviedol, čelí viacerým problémom. Realita priniesla vážne výzvy pre ministerstvo, OZV aj výrobcov. Vzniknutá situácia má priamy dopad na obce a občanov, pre ktorých je fungovanie financovania triedeného zberu zásadné z pohľadu udržania systémov odpadového hospodárstva.

Prípadný kolaps financovania triedeného zberu by mal vážny dopad na všetky zúčastnené strany. Ministerstvo životného prostredia preto pripravuje kroky na riešenie situácie. Konferencia opäť ponúka všetkým zainteresovaným priestor na komunikáciu, diskusiu a hľadanie riešení.

Máte sa veru na čo tešiť!

3. ročník konferencie sa koná pod záštitou mesta Žilina.

Konferenciu príde otvoriť JUDr. Boris Susko, PhD.,
štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR.


sponsors
sponsorsOverview

Videoreportáž

z konferencie – Koncepcia nového zákona o odpadoch a jeho zavedenie do praxe

Ak váhate, či sa konferencie zúčastniť, pozrite si reportáž z predchádzajúcej konferencie k novému zákonu o odpadoch, na ktorej sa stretli zamestnanci Ministerstva životného prostredia SR i Slovenskej inšpekcie životného prostredia, ktorí sa podieľali na jeho tvorbe.

Lektori

Konferenciu povedie lektorský tím v zložení

Program konferencie

je plný prednášok a diskusií s odborníkmi v danej oblasti

  8:00 hod. – 9:00 hod.

Registrácia účastníkov s občerstvením

  9:00 hod. – 9:15 hod.

Otvorenie konferencie

JUDr. Boris Susko, PhD., štátny tajomník MŽP SR

program
  9:15 – 9:45 hod.

Návrhy na zmeny v odpadovej legislatíve v kontexte akčného plánu prechodu na obehovú ekonomiku Európskej komisie

Ing. Marián Strýček

program
  9:45 – 10:15 hod.

Nový zákon o odpadoch – praktické skúsenosti z uplatňovania zákona o odpadoch

Mgr. Eleonóra Šuplatová

program
  10:15 – 10:35 hod.

Dopad nového zákona na zhodnocovanie odpadov v cementárňach na Slovensku. Súčasný stav a potenciál do budúcnosti

Ing. Juraj Číž, Ecorec Slovensko, s.r.o.

  10:35 – 11:00 hod.

Prestávka s občerstvením

program
  11:00 – 11:20 hod.

Pohľad OZV na fungovanie nového zákona

Mgr. Peter Valent

program
  11:20 – 11:50 hod.

Aplikácia nového zákona o odpadoch v meste Trenčín

Bc. Zuzana Čachová, mesto Trenčín

program
  11:50 – 12:20 hod.

Obce a triedený zber bio odpadov v domácnostiach – povinnosti obcí v súvislosti s BRO

Ing. Miroslava Masničáková, odbor odpadového hospodárstva, MŽP SR

program
  12:20 – 12:50 hod.

Pohľad na fungovanie nového zákona o odpadoch z pohľadu výrobcov obalov

Mgr. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s.r.o.

  12:50 – 13:50 hod.

Obed

program
  13:50 – 14:05 hod.

Odpad je surovina

Ing. Bohumila Tauchmannová

  14:05 – 16:05 hod.

Panelová diskusia na tému: Diskusia k aktuálnym otázkam a problémom s implementáciou nového zákona o odpadoch

Účastníci: Mgr. Eleonóra Šuplatová - MŽP SR, Mgr. Peter Antal – NR SR, primátor mesta Žiar nad Hronom, Ing. Juraj Číž – Ecorec Slovensko s.r.o., zástupca OZV

Po každej prednáške nasleduje diskusia.

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Galéria

prednáška

prednáška

prednáška

prednáška

prednáška

prednáška

prednáška

prednáška

servis

servis

servis

servis

servis

servis

servis

servis

servis

servis

Vstupenku na konferenciu

si môžete zakúpiť pohodlne a rýchlo priamo
z vášho počítača alebo objednať telefonicky
na číslach: 041/70 53 414, 0918 451 113.

Ceny jednotlivých variantov nájdete v e-shope.


Termín uzávierky prihlášok je 10. 2. 2016.


Kontakt

Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina


Objednávanie a predaj školení
e-mail: profivzdelavanie@pp.sk
tel.: +421 41 70 53 414,
       +420 918 451 113
Služby zákazníkom, reklamácie a iné požiadavky
e-mail: sluzby@pp.sk
tel.: +421 41 70 53 60

Volať môžete v pracovné dni
od 8:00 hod do 15:30 hod.

pod záštitou

sponsors
sponsors
 

Organizátori

konferenciu pripravujeme v spolupráci s

sponsors
sponsors
sponsors
sponsors
sponsors
 

Hlavní partneri

sponsors
sponsors
sponsors
sponsors
 

Partneri

sponsors
sponsors
sponsors
sponsors
sponsors
 

MEDIÁLNI PARTNERI

sponsors
sponsors
sponsors
sponsors
sponsors
sponsors

Miesto konania konferencie

Hotel Holiday Inn
Športová 2
010 01 Žilina
Slovenská republika


Súradnice: latitude=49.2296388                     longitude=18.7425131