15. – 16. novembra 2016 v Grand hoteli PERMON**** vo Vysokých Tatrách

Najnovšie trendy v obchodnom práve
Obchodný zákonník – tradícia verzus progres

------------------------------------------------
KONFERENCIA

VSTUPENKANajnovšie trendy v obchodnom práve
Obchodný zákonník – tradícia verzus progres

V čase, keď je slovenské právo poznačené zásadnou zmenou civilného procesného práva, chceme upriamiť vašu pozornosť aj na ďalšie novinky, ktoré posilnia vašu právnu prax v oblasti obchodného práva.

Autori jedinečnej novinky v knižnej produkcii slovenskej právnickej literatúry – Veľkého komentára k Obchodnému zákonníku, ktorí sa špecializujú na túto oblasť práva, vám predstavia posledné zmeny v Obchodnom zákonníku z pohľadu konfrontácie očakávaní a poznatkov aplikačnej praxe.

Dozviete sa všetko o novinkách v úprave obchodných spoločností, ako napríklad o spoločnosti v kríze, o tzv. akcionárskych zmluvách, o inštitúte „vylúčeného zástupcu“ aj o vplyve rekodifikácie na Obchodný zákonník. Získate aj pre vašu prax prospešné poznatky z oblasti obchodnoprávnych záväzkových vzťahov, napr. o efektivite sankčných mechanizmov či bankových zmluvách.

Súčasťou konferencie bude aj krst jedinečnej publikácie Veľký komentár k Obchodnému zákonníku, ktorá ponúka podrobný a praktický výklad zákona z autorského pera kolektívu renomovaných autorov z rôznych významných profesionálnych a vysokoškolských inštitúcií pod vedením Dr. h. c. mult. prof. JUDr. Mojmíra Mamojku, CSc.

Máte sa veru na čo tešiť!

100 účastníkov

V priebehu 2 dní si účastníci
vypočujú viacero prednášok
a môžu sa zapojiť do odborných
diskusií.

7 prednášok

Spoznajú posledné zmeny
v Obchodnom zákonníku z pohľadu konfrontácie očakávaní a poznatkov aplikačnej praxe.

9 lektorov

Tešiť sa môžu na špičkový
lektorský tím zložený
z naslovovzatých odborníkov.

Lektori

Konferenciu povedie lektorský tím v zložení

Program konferencie

je rozdelený do dvoch dní plných prednášok a diskusií s odborníkmi v danej oblasti

9:00 hod. – 10:00 hod.

Registrácia účastníkov s občerstvením

program
10:00 hod. – 10:15 hod.

Úvodné slovo

Dr. h. c. mult. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc.

program
10:15 – 11:15 hod.

1. blok

„Spoločnosť v kríze“ – anticipácia efektivity novej právnej úpravy verzus očakávania aplikačnej praxe

Všeobecná právna úprava obchodných spoločností
– vybrané otázky

JUDr. Martin Kubinec, PhD.

program
11:15 – 12:15 hod.

2. blok

Spoločnosť s ručením obmedzeným

doc. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD.

  • Tradičné verzus progresívne prvky korporačnej praxe v spoločnosti s ručením obmedzeným
  • Reglementácia spoločnosti s ručením obmedzeným v zrkadle rekodifikačných prác – vybrané otázky
12:15 – 13:15 hod.

Obed

program
program
13:15 – 14:15 hod.

3. blok

Právna úprava akciovej spoločnosti s dôrazom na hromadné akcie a dohody medzi akcionármi (tzv. akcionárske zmluvy, § 66c ObchZ)

JUDr. Tomáš Lysina, PhD. a JUDr. Miroslava Zelenáková

program
14:15 – 15:15 hod.

4. blok

Družstvo ako flexibilná alternatíva k zachovaniu anonymity personálnej štruktúry právnických osôb (porovnanie s kapitálovými obchodnými spoločnosťami)

JUDr. Monika Némethová, PhD.15:15 – 15:30 hod.

Prestávka s občerstvením

15:30 – 16:35 hod.

Panelová diskusia

Legislatívne a aplikačné metamorfózy súkromného práva
po roku 1989

Mult. Dr. h. c. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc.

prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc.

doc. JUDr. Marek Števček, PhD.

doc. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD.

19:00 hod.

Raut spojený s krstom Veľkého komentára k Obchodnému zákonníku z produkcie vydavateľstva Eurokódex

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

9:30 hod.

Otvorenie konferencie

program
program
program
09:30 – 10:30 hod.

5. blok

Obchodnoprávne záväzkové vzťahy – efektivita sankčných mechanizmov v kontraktačnej praxi

Úvodné slovo: Dr. h. c. mult. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc.

JUDr. Martin Kubinec, PhD.

JUDr. Marian Ďurana, PhD.

program
10:30 – 11:30 hod.

6. blok

Bankové zmluvy – praktická korelácia so súvisiacimi právnymi predpismi

doc. JUDr. Soňa Kubincová, PhD.

11:30 – 12:30 hod.

Obed

program
12:30 – 13:30 hod.

7. blok

Konanie v mene podnikateľa a inštitút „vylúčeného zástupcu“ v zmysle § 13a ObchZ – aplikačné limity normatívneho textu

JUDr. Lenka Ušiaková, PhD.13:30 – 13:45 hod.

Ukončenie konferencie s poďakovaním

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Vstupenku na konferenciu

si môžete zakúpiť pohodlne a rýchlo priamo
z vášho počítača alebo objednať telefonicky
na číslach: 041/70 53 414, 0918 451 113.

Cena vstupenky je 360 306 eur s DPH.
Mimoriadna zľava 15 %!


Termín uzávierky prihlášok je 10. 11. 2016.


Kontakt

Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina


Objednávanie a predaj školení
e-mail: profivzdelavanie@pp.sk
tel.: +421 41 70 53 414,
       +420 918 451 113
Služby zákazníkom, reklamácie a iné požiadavky
e-mail: sluzby@pp.sk
tel.: +421 41 70 53 60

Volať môžete v pracovné dni
od 8:00 hod do 15:30 hod.

Partneri

konferenciu pripravujeme s podporou nasledujúcich partnerov

sponsors
sponsors
sponsors
sponsors
 

Mediálni partneri

konferenciu pripravujeme s podporou mediálnych partnerov

sponsors
sponsors
sponsors

Miesto konania konferencie

Grand hotel Permon****
Podbanské
059 85 Vysoké Tatry
Slovenská republika


Súradnice: latitude=49.147065                     longitude=19.908011