25. – 26. apríla 2017 v Hoteli Elizabeth, Trenčín

Konkurz a reštrukturalizácia - všetko o zmenách
------------------------------------------------
KONFERENCIA

VSTUPENKAKonkurz a reštrukturalizácia – všetko o zmenách

Konferencia ponúka unikátny prierez všetkým dôležitým v aktuálne rezonujúcej téme konkurzného práva.

Program je zacielený na vysvetlenie najproblematickejších a najdiskutovanejších tém konkurzu a reštrukturalizácie.

Účasťou na konferencii získate 10 kreditných bodov

Ponúkame vám:

  • Výnimočnú príležitosť získať informácie od vysokokvalifikovaných odborníkov špecializujúcich sa na oblasť konkurzov a reštrukturalizácií.
  • Široký priestor na diskusiu.
  • Odporúčania skúsených odborníkov z praxe, podrobné vysvetlenia nových pravidiel, dôsledný pohľad na možné súvislosti a riešenia konkurznej a reštrukturalizačnej problematiky.


Máte sa veru na čo tešiť!

100 účastníkov

V priebehu 2 dní si účastníci
vypočujú viacero prednášok
a môžu sa zapojiť do odborných
diskusií.

5 prednášok

Spoznajú posledné zmeny
v zákone o Konkurze a reštrukturalizácii z pohľadu konfrontácie očakávaní a poznatkov aplikačnej praxe.

5 lektorov

Tešiť sa môžu na špičkový
lektorský tím zložený
z naslovovzatých odborníkov.

Videoreportáž

z konferencie – Konkurz a reštrukturalizácia na Slovensku 2016

V roku 2016 sa konala obľúbenená odborná konferencia Konkurz a reštrukturalizácia na Slovensku.

Do neformálnej diskusie o najproblematickejších témach v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie sa mohli svojimi otázkami či postrehmi zapojiť i jednotliví účastníci konferencie.

Lektori

Konferenciu povedie lektorský tím v zložení

Program konferencie

je rozdelený do dvoch dní plných prednášok a diskusií s odborníkmi v danej oblasti

9:30 hod. – 10:00 hod.

Registrácia účastníkov s občerstvením

program
10:00 hod. – 12:00 hod.

Zmeny v reštrukturalizáciách a ich budúcnosť

JUDr. Jaroslav Macek

Zmeny v právnej úprave reštrukturalizácie – prvé aplikačné skúsenosti po novele č.377/2016 Z. z. Budúcnosť reštrukturalizácií

12:00 – 12:40 hod.

Obed, prezentácia EPI Právneho systému

program
13:00 – 14:45 hod.

Osobný bankrot

JUDr. Branislav Pospíšil

Stručný prierezový prehľad novými pravidlami, inštitútmi a procesmi zavedenými poslednou novelou ZKR venujúcou sa problematike osobného bankrotu

14:45 – 15:00 hod.

Prestávka s občerstvením

program
15:00 – 17:00 hod.

Pravidlo absolútnej priority a jeho presadzovanie v európskej úprave

JUDr. Martin Maliar

Pravidlo absolútnej priority je základným pravidlom pre hľadanie spravodlivosti medzi veriteľmi vo vzťahu k hodnote majetku upadnutého dlžníka. Najstaršia judikatúra k tomuto pravidlu sa viaže ešte na medzivojnové obdobie, avšak jej kontext sa nijako zásadnejšie nezmenil. Nová európska smernica má ambíciu toto pravidlo výslovne zakotviť, čo môže mať vplyv aj na vnútroštátnu legislatívu

19:00 hod.

Galavečer

Večera spojená s rautom

20:30 – 22:00 hod.

Mafiánske historky

Peter Batthyány, Peter Sklár, Martin Vanek, Igor Adamec

Po každej prednáške nasleduje diskusia

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

program
09:00 – 10:30 hod.

Novela vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.
účinná od 1. marca 2017 v praxi

JUDr. Matúš Králik, PhD.

Zmeny týkajúce sa odmeňovania správcov za výkon správcovskej činnosti v jednotlivých konaniach podľa ZKR, paušálne náhrady a vymedzenie ďalších nových pojmov

10:30 – 10:40 hod.

Prestávka s občerstvením

program
10:45 – 12:00 hod.

Právo popretého veriteľa v konaní

JUDr. Miroslav Duračinský

12:00 – 13:00 hod.

Obed

13:00

Ukončenie konferencie

Po každej prednáške nasleduje diskusia

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Galéria

prednáška

prednáška

prednáška

prednáška

prednáška

prednáška

prednáška

prednáška

servis

servis

servis

servis

servis

servis

servis

servis

servis

servis

Vstupenku na konferenciu

si môžete zakúpiť pohodlne a rýchlo priamo
z vášho počítača alebo objednať telefonicky
na číslach: 041/70 53 414, 0918 451 113.

Ceny jednotlivých variantov nájdete v e-shope.

Termín uzávierky prihlášok je 20. 4. 2017.


Kontakt

Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina


Objednávanie a predaj školení
e-mail: profivzdelavanie@pp.sk
tel.: +421 41 70 53 414,
       +420 918 451 113
Služby zákazníkom, reklamácie a iné požiadavky
e-mail: sluzby@pp.sk
tel.: +421 41 70 53 60

Volať môžete v pracovné dni
od 8:00 hod do 15:30 hod.

Organizátori konferencie

konferenciu pripravujú

sponsors
sponsors
sponsors
 

Partneri

konferenciu pripravujeme s podporou nasledujúcich partnerov

sponsors
sponsors
 

Mediálni partneri

konferenciu pripravujeme s podporou nasledujúcich mediálnych partnerov

sponsors
sponsors
sponsors

Miesto konania konferencie

Hotel Elizabeth
ul. Gen. M. R. Štefánika 2, Trenčín
911 01 Slovenská republika


Súradnice: latitude=48.895957                     longitude=18.044650