27. septembra 2017 v hoteli Devín v Bratislave

Trestná zodpovednosť právnických osôb, delikty v konkurznom a daňovom práve
------------------------------------------------
KONFERENCIA

VSTUPENKAO EPI Konferencii

Trestná zodpovednosť právnických osôb, delikty v konkurznom a daňovom práve

Čo znamená trestná zodpovednosť právnických osôb a aké sú dôsledky jej zavedenia? Odpovede sa dozviete od skúsených odborníkov z praxe – prof. Čentéša a JUDr. Šantu v rámci IV. ročníka konferencie.

Získate tiež praktické upozornenia na riziká daňovej optimalizácie aj na posudzovanie deliktov, ktorých sa možno dopustiť pri podnikaní, ako napr. poškodzovanie a zvýhodňovanie veriteľa či podvodný a zavinený úpadok. Na príkladoch aktuálnej judikatúry sa dozviete viac aj o súbehu trestného konania a daňového konania a tiež aj o trestnej zodpovednosti správcov konkurzných podstát.

Máte sa veru na čo tešiť!

Účasťou na konferencii získate 5 kreditných bodov.

Videoreportáž

z konferencie – Súčasné trendy ekonomickej kriminality v SR a možnosti jej eliminácie.

Lektori

Konferenciu povedie lektorský tím v zložení

Program konferencie

je plný prednášok a diskusií s odborníkmi v danej oblasti

  8:00 hod. – 9:00 hod.

Registrácia účastníkov s občerstvením

program
  9:00 – 11:00 hod.

Trestná zodpovednosť právnických osôb

doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.

Výklad relevantných ustanovení zákona

program
  11:00 – 12:00 hod.

Súbeh trestného konania a daňového konania
(zásada ne bis in idem)

doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.

Judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

  12:00 – 13:00 hod.

Obed

program
  13:00 – 14:45 hod.

Úpadkové delikty

JUDr. Ján Šanta, PhD.

Poškodzovanie a zvýhodňovanie veriteľa, konkurzné a súvisiace delikty, podvodný a zavinený úpadok, trestná zodpovednosť správcov konkurzných podstát, aktuálna slovenská a česká judikatúra

  14:45 – 15:00 hod.

Prestávka s občerstvením

program
  15:00 – 16:00 hod.

Trestné činy daňové – aktuálne aplikačné poznatky

JUDr. Ján Šanta, PhD.

Slovenská a česká judikatúra, vybrané aspekty daňovej optimalizácie

  16:00 hod.

Ukončenie konferencie

Po každej prednáške nasleduje diskusia.

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Galéria

prednáška

prednáška

prednáška

prednáška

prednáška

prednáška

prednáška

prednáška

prednáška

prednáška

prednáška

prednáška

servis

servis

servis

servis

servis

servis

servis

servis

servis

servis

Vstupenku na konferenciu

si môžete zakúpiť pohodlne a rýchlo priamo
z vášho počítača alebo objednať telefonicky
na čísle: 041/70 53 888.

Cena vstupenky je 144 € s DPH.

Termín uzávierky prihlášok je 22. 9. 2017.


Kontakt

Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina


Objednávanie a predaj školení
e-mail: profivzdelavanie@pp.sk
tel.: +421 41 70 53 414,
       +420 918 451 113
Služby zákazníkom, reklamácie a iné požiadavky
e-mail: sluzby@pp.sk
tel.: +421 41 70 53 60

Volať môžete v pracovné dni
od 8:00 hod do 15:30 hod.

Organizátori konferencie

konferenciu pripravujú

sponsors
sponsors
sponsors

Miesto konania konferencie

Hotel Devín
Riečna 4
811 02 Bratislava
Slovenská republika


Súradnice: N48°08,412´; E17°06,467´